altinoz.com.tr

2017/10818 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

30 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30196

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10818

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/6/2017 tarihli ve 5656 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşme ücretleri;” ibaresinden sonra gelmek üzere “havacılık simülatör uzmanı,” ibaresi ve aynı fıkrada yer alan “pilot” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve havacılık sertifikasyon uzmanı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Esasların eki (1) sayılı Cetvele “GEMİ ADAMI” ibaresinden sonra gelmek üzere sırasıyla “HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI” ve “HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Esasların eki (4) sayılı Cetvelin “A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümünde yer alan “HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ” satırından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

HAVACILIK  SERTİFİKASYON UZMANI Yükseköğretim kuramlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, hava aracı ve parçaları tasarımı, üretimi ve/veya sertifıkasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI Yükseköğretim kuramlarının elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, endüstri, mekatronik, makine, uçak, uzay, havacılık, havacılık ve uzay mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, havacılık simülatörü tasarımı, üretimi ve/veya sertifıkasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak, alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

MADDE 4- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.