altinoz.com.tr

1187 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

20 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30426

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Karar No.1187               Karar Tarihi: 16.05.2018

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 17 Mayıs 2018 Perşembe gününden başlamak üzere, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Milletvekili Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçların, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 37’nci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 3’üncü maddelerine göre, Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 16 Mayıs 2018 tarihli 100’üncü Birleşiminde karar verilmiştir.